# Faculties Total Programmes Total Courses
1 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA 3 104
1. Long Life Learning (FKAAB) MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 1
2. Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian MOOC:14, MC:5, TVET:0, BL:0 66
3. Sarjana Muda Sains Senibina MOOC:6, MC:1, TVET:0, BL:0 37
2 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 2 102
1. Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 0
2. Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian MOOC:5, MC:4, TVET:0, BL:0 102
3 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN 6 281
1. Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian MOOC:9, MC:4, TVET:0, BL:0 89
2. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Pesawat) dengan Kepujian MOOC:1, MC:2, TVET:40, BL:0 41
3. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penerbangan Profesional) dengan Kepujian MOOC:2, MC:3, TVET:59, BL:0 65
4. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penyenggaraan Pesawat Terbang) dengan Kepujian MOOC:2, MC:1, TVET:33, BL:0 40
5. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dengan Kepujian MOOC:1, MC:1, TVET:40, BL:0 46
6. Sarjana Muda Teknologi Operasi Loji Minyak & Gas dengan Kepujian MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 0
4 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 14 27
1. Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) dengan Kepujian MOOC:3, MC:1, TVET:1, BL:0 4
2. Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 1
3. Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Katering) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 1
4. Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Kimpalan & Fabrikasi Logam) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 1
5. Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif) dengan Kepujian MOOC:1, MC:2, TVET:3, BL:0 3
6. Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Pemesinan Am) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 1
7. Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Penyejukbekuan & Penyamanan Udara) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 1
8. Sarjana Muda Teknologi Automasi Elektronik Industri dengan Kepujian MOOC:1, MC:2, TVET:0, BL:0 2
9. Sarjana Muda Teknologi Kimpalan dengan Kepujian MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 0
10. Sarjana Muda Teknologi Pembinaan Bangunan dengan Kepujian MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 0
11. Sarjana Muda Teknologi Pemesinan Industri dengan Kepujian MOOC:1, MC:2, TVET:1, BL:0 3
12. Sarjana Muda Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara dengan Kepujian MOOC:2, MC:2, TVET:2, BL:0 4
13. Sarjana Muda Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektrik dengan Kepujian MOOC:1, MC:0, TVET:0, BL:0 1
14. Sarjana Muda Teknologi Perkhidmatan Makanan dengan Kepujian MOOC:4, MC:2, TVET:3, BL:0 5
5 FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN 6 16
1. Long Life Learning (FPTP) MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 4
2. Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah dengan Kepujian MOOC:2, MC:0, TVET:0, BL:0 2
3. Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pembinaan) dengan Kepujian MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 1
4. Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengeluaran & Operasi) dengan Kepujian MOOC:2, MC:1, TVET:0, BL:0 3
5. Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Reka Bentuk & Pembuatan Perabot) dengan Kepujian MOOC:1, MC:1, TVET:0, BL:0 2
6. Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian MOOC:4, MC:0, TVET:0, BL:0 4
6 FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI 6 284
1. Sarjana Muda Sains (Fizik Gunaan) dengan Kepujian MOOC:1, MC:1, TVET:1, BL:0 55
2. Sarjana Muda Sains (Kepelbagaian Biologi & Pemuliharaan) dengan Kepujian MOOC:0, MC:2, TVET:0, BL:0 50
3. Sarjana Muda Sains (Matematik Teknologi) dengan Kepujian MOOC:5, MC:1, TVET:0, BL:0 54
4. Sarjana Muda Sains (Statistik Industri) dengan Kepujian MOOC:1, MC:0, TVET:0, BL:0 42
5. Sarjana Muda Sains (Teknologi Makanan) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:0, BL:0 46
6. Sarjana Muda Sains Kimia Industri dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 37
7 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 12 24
1. Long Life Learning (FTK) MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 1
2. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Alam Sekitar) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:0, BL:0 2
3. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Pembinaan) dengan Kepujian MOOC:1, MC:0, TVET:0, BL:0 1
4. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan) dengan Kepujian MOOC:1, MC:2, TVET:0, BL:0 3
5. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Elektrik) dengan Kepujian MOOC:1, MC:0, TVET:1, BL:1 2
6. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Automasi Industri) dengan Kepujian MOOC:1, MC:0, TVET:0, BL:0 1
7. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi & Komputer) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:0, BL:0 1
8. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioteknologi) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 2
9. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian MOOC:1, MC:0, TVET:0, BL:0 1
10. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dengan Kepujian MOOC:5, MC:4, TVET:0, BL:0 9
11. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan Rel dengan Kepujian MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 0
12. Sarjana Muda Teknologi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 1
8 FAUKLTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 5 11
1. Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian MOOC:0, MC:2, TVET:1, BL:0 2
2. Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Maklumat) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 1
3. Sarjana Muda Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 1
4. Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Web) dengan Kepujian MOOC:0, MC:1, TVET:1, BL:0 1
5. Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian MOOC:1, MC:2, TVET:2, BL:0 6
9 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR 1 1
1. Long Life Learning (HEP) MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 1
10 PUSAT PENGAJIAN BAHASA 2 6
1. Kursus-Kursus Pusat Pengajian Bahasa MOOC:1, MC:0, TVET:0, BL:0 1
2. Long Life Learning (PPB) MOOC:0, MC:1, TVET:0, BL:0 5
11 PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA 8 207
1. Diploma Kejuruteraan Awam MOOC:1, MC:1, TVET:0, BL:0 31
2. Diploma Kejuruteraan Elektrik MOOC:2, MC:0, TVET:0, BL:0 28
3. Diploma Kejuruteraan Mekanikal MOOC:2, MC:0, TVET:0, BL:0 34
4. Diploma Sains Gunaan MOOC:1, MC:2, TVET:0, BL:0 27
5. Diploma Teknologi Animasi MOOC:0, MC:1, TVET:0, BL:0 28
6. Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 34
7. Diploma Teknologi Maklumat MOOC:1, MC:1, TVET:0, BL:0 24
8. Long Life Learning (PPD) MOOC:0, MC:0, TVET:0, BL:0 1
12 PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM 2 16
1. Long Life Learning (PPUK) MOOC:0, MC:1, TVET:0, BL:0 1
2. Program Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum MOOC:9, MC:0, TVET:0, BL:0 15