Home

Welcome to Full Online Classroom – FOC!!

This blog provides simple guide to implement UTHM Full Online Classroom aka FOC.

#FOCUTHM #KasiJadi #MakeItHappen

Blog

Blended-Learning dan FOC: Apa Saya Perlu Buat?

Sesi perkongsian oleh Prof. Madya Siti Hawa binti Ruslan, Pengarah Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global. Dapatkan tips dan strategi yang anda perlu tahu untuk melaksanakan aspirasi pembelajaran teradun (BL) dan pembelajaran teradun gantian (FOC) bersama para pelajar dalam proses P&P anda. Wacana ilmu secara webinar ini telah dipancarkan dari FOX Mall Emerald Studio disiarkan secara …

PEMAKLUMAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) BERKAITAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM MENGHADAPI SITUASI COVID-19

Dalam menghadapi situasi keadaan kesihatan semasa, berikut ialah perkara-perkara yang perlu dilaksanakan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan: 1. Kuliah Secara Atas Talian (F.O.C.) a. PnP seperti kuliah dilaksanakan secara dalam talian sehingga 2 April 2020, termasuk di Kampus Pagoh yang akan memulakan FOC pada 22 Mac 2020. Rujuk laman web rasmi GLOBAL UTHM berkaitan FOC (https://global.uthm.edu.my/foc/) …