Home

Welcome to Full Online Classroom – FOC!!

This blog provides simple guides to implement UTHM first ever FOC.

Sukacita dimaklumkan bahawa program Full Online Classroom (FOC)  bagi Semester 1 Sesi 2018/2019 akan diteruskan pelaksanaannya.
read more…

#FOCUTHM #KasiJadi #MakeItHappen

Blog

Full Online Classroom (FOC) bagi Semester 1 Sesi 2018/2019

Y.Bhg Prof. Dato’/Datuk/Tn./Pn., Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Sukacita dimaklumkan bahawa program Full Online Classroom (FOC)  bagi Semester 1 Sesi 2018/2019 akan diteruskan pelaksanaannya. Sepertimana semester lepas, pelaksanaan FOC ini diserahkan kepada perancangan pihak Fakulti/Pusat masing-masing bagi menentukan kesesuaian tarikh/minggu dan topik atau kandungan pembelajarannya. Bagi membiasakan staf akademik dengan kaedah P&P secara atas talian sepenuhnya, pelaksanaan kursus akademik secara FOC perlu …